Otevřený list věřících k aktuální situaci v Evropě a České republice

Motto: “Popatřete mezi národy a vizte, divte se a trňte, neboť událost se zběhne za dnů vašich, které by nikdo nevěřil, kdyby mu byla vypravována. Neboť aj, já vzbudím Chaldy, národ krutý a hbitý, který zchodí široširou zemi, aby zabral sídla, jež nejsou jeho.“
Starý zákon, Hab I, 5 - 6

Milost a Pokoj Boha Otce a našeho Pána Ježíše Krista vám všem!

Tváří v tvář vážné dějinné situaci, vědomi si své odpovědnosti před soudem Páně i před zraky budoucích generací a vedeni neodvolatelnou povinností vydat svědectví pravdě, rozhodli jsme se obrátit na českou veřejnost, politické představitele a duchovní autority tímto otevřeným listem.

Naše vlast, Česká republika, leží v samém srdci Evropy. Tvrdá práce našich předků, jejich odříkání, jejich Víra a z ní vyplývající pevné mezilidské vztahy a životní hodnoty, daly vyrůst materiálnímu a duševnímu bohatství, z něhož čerpáme dodnes. Toto bohatství není samozřejmostí a je ohroženo z mnoha stran. Mimo jiné i tím, jak velmi se evropské státy pod ideovým vedením EU, vzdálily od hodnot, na kterých byly vystavěny.

Zcela mimořádné ohrožení však podle našeho názoru představuje současná vlna nelegální migrace, jež se do evropských zemí valí od počátku loňského léta. Podle dostupných údajů tvoří v celkovém složení této migrační vlny uprchlíci z válkou stižených oblastí jen zhruba 20 %, ostatní příchozí jsou buď ryze ekonomickými migranty, jejichž touhu po vyšším hmotném standardu není v silách evropských zemí uspokojit, nebo onen „národ krutý a hbitý“, totiž příznivci různých forem militantního islamismu (ISIL, hnutí Boko-Haram a pod.), kteří do Evropy přicházejí s úmyslem páchat zlo!

Snaha části politických elit nevidět a zamlčovat před českou veřejností tato fakta je krátkozrakým hazardem svědčícím o slabosti jejich intelektu nebo charakteru.

Motto 2: „Jiné evangelium ovšem není, leč jsou někteří lidé, kteří vás matou a chtějí převrátiti evangelium Kristovo v pravý opak. Avšak i kdybychom my sami nebo sám anděl z nebe kázal jiné evangelium než to, které jsme  vám zvěstovali, buď proklet!“
Nový Zákon, List Galatským I,7

Z médií zaznívají apely vyzývající k otevřenosti  vůči imigraci, často doprovázené působivými záběry na migrující matky s dětmi a dovolávající se občas i křesťanských hodnot lásky k bližnímu a milosrdenství. Jde o drsnou formu citového a morálního vydírání, vytvářející navíc dojem, že kdo si myslí o masové imigraci něco negativního, je patrně zlý člověk a špatný křesťan. Výzvy s takovou dikcí přicházejí  i od některých duchovních.  Proto považujeme za nutné veřejně reagovat,  distancovat se co nejrozhodněji od tohoto nátlaku a svévolného obviňování  a připomenout, že k zásadám naší Víry nikdy nepatřila rezignace na zdravý rozum a ochota ohrozit domovy své a svých spoluobčanů! Takovou „víru“ bychom nikdy nepřijali, nesdílíme ji a s odkazem na výše uvedená slova apoštola Pavla ji odmítáme, i kdyby nám ji „sám anděl z nebe“ kázal. 

V těžké chvíli, kdy v důsledku nesmyslné politiky významných zemí EU, zejména Německa, dochází k přílivu statisíců migrantů do Evropy, což již dnes znamená vážnou hrozbu i pro Českou republiku, chceme pro vyjádření svého postoje použít slov, jež kdysi v jiné souvislosti použil někdejší pražský arcibiskup, kardinál Tomášek: „Stojíme na straně národa!“ V dobrém i zlém. Nikoli na straně těch, kteří  nezodpovědnou, a snad dokonce úmyslně chybnou, politikou evropské národy ohrožují!

Motto 3: „Pokrytci, úkazy na nebi i zemi umíte posoudit, jak to, že neumíte posoudit tento  čas? Proč nedokážete sami od sebe rozpoznat, co je správné?“
Nový Zákon, Evangelium podle Lukáše XII,56-57

Jako křesťané věříme, že je třeba pomáhat trpícím, ať přicházejí odkudkoli, láska k bližnímu nás ovšem nezavazuje k přehlížení evidentních skutečností.  To by byla karikatura křesťanství a příčina oprávněného pohoršení.

Jako většina soudných lidí vidíme pochopitelně i my, že účastníci současné migrační vlny jsou do  Evropy dováženi organizovaně, neprůhlednými sítěmi pašeráckých gangů, pocházejí z prostředí kulturně zcela odlišného, je jich příliš mnoho a většina z nich nemá kvalifikaci uplatnitelnou ve zdejších podmínkách. Jen stěží mohou pro naši společnost představovat přínos, zato s sebou přinášejí řadu rizik.

Nicméně, máme-li zůstat věrni vlastním hodnotám, nemůžeme odmítnout pomoc potřebným. Ovšem pomoc založenou na správném odhadu vlastních sil a pravdivém zhodnocení situace. Milosrdný Samaritán, o němž hovoří náš Pán ve známém podobenství, potřeboval k pomoci ubožákovi  něco peněz, soumara a blízkou hospodu. Také naše pomoc uprchlíkům musí zvažovat  možnosti a limity naší země a směřovat jen k lidem skutečně ohroženým, kteří rádi přijmou i skromné útočiště, nikoli k těm, kteří sní o bezpracném zisku, lžou, vznášejí nároky a projevují agresivitu. Milosrdný Samaritán pomáhal muži zbitému a oloupenému lotry, ne oněm lotrům.

Závěr: “Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas“
Nový zákon, Jan XVIII,37

Masová imigrace není přírodním jevem, kterému by se nedalo čelit, a s nímž by se bylo nutno odevzdaně smířit. Státy žijí z daní a mají proto vůči občanům své povinnosti. K nim patří na prvém místě zajištění nedotknutelnosti hranic a ochrana zákonem garantovaných práv a svobod. Žádné nadnárodní závazky nemají sílu z uvedených povinností stát vyvázat, ani neobstojí jako relevantní alibi před soudem dějin. Neschopnost či neochota vlád tyto primární funkce plnit vzbuzuje zatím nesmělé, časem ale jistě razantnější, pochyby o legitimitě státní moci a otázku, proč by za takových okolností měli naopak občané plnit své povinnosti vůči ní. Nekritická otevřenost masové imigraci tak přináší kromě hrozeb bezpečnostních, zdravotních a dalších, také nebezpečí úpadku veřejné autority a vypuknutí společenského chaosu.

Jsme navíc přesvědčeni, že kdyby měla Česká republika pojmout obdobný příliv imigrantů jako naši západní sousedé, znamenalo by to životní ohrožení kultury, jazyka a fyzické existence českého národa. Dopustit něco takového nemáme právo. Stvořitel nás obdařil srdcem i rozumem, jsme povinni se jimi řídit a včas činit, co je třeba.

Naslouchejme tedy stejnou měrou hlasu srdce a rozumu, naslouchejme hlasu pravdy, protože o něm náš Pán praví:. „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí“.

Amen. L.P. 2016


Připojte svůj podpis pod Otevřený list věřících k aktuální situaci v Evropě a České republice

Napište na MAIL@KRESTANEPROTIIMIGRACI.CZ (mailová adresa v aktivní i neaktivní podobě způsobuje zmatky mezi jedněmi či druhými podepisujícími - neklikejte, adresu si zkopírujte či opište do kolonky adresáta - děkujeme za pochopení). Vaše nacionále uveďte ve formátu "Jméno Příjmení, profese, bydliště".Podepsaní křesťané

Petr Bahník, učitel a historik, Stará Boleslav
Jiří Fuchs, filosof, Praha
Roman Cardal, vysokoškolský učitel, Praha
Petr Racek, výtvarník, Studená
Marie Tejklová, překladatelka, Hradec Králové
Miroslav Gartner, podnikatel, Úvaly
Michal Semín, vydavatel časopisu Te Deum, Solopisky
PhDr. Radomír Malý, historik a publicista, Brno
Miloslav Podzimek, důchodce, Smržovka
Iva Podzimková, zdravotní sestra, Smržovka
Martin Bátor, administrátor, Hradec Králové
Tomáš Gardavský, elektrotechnik, Havířov
Daniel A.Kyler, památkář, Rybniště u Krásné Lípy
Oldřich Nejdl, OSVČ, Kdyně
Kamil Osuský, soukromý kovo-zemědělec, Stříbrnice
Hannelore Lombartová, důchodkyně, Ostrava
Jiří Kostruch, řidič, Opatovice
Petr Hájek, publicista, Praha
Josef Polášek, Spytihněv, dělník
Ivan Stejskal, invalidní důchodce, Dvůr Králové nad Labem
Ing. Jan Chramosta, chemik/ekolog, Praha
Gabriel Szabó, specialista IT, Čelákovice
Antónia Križovenská, v domácnosti, Kladno
Patrik Križovenský - sochař, Kladno
Ing. Richard Charvát, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Liberec
Jaroslav Macháček, učitel, Hradec Králové
PaedDr. Michal Kuchař, tyfloped, Brno
Stanislav Hykyš, advokát, Pardubice
Jaroslav Hruška, fotograf a grafik, Hradec Králové
Jaroslav Neuman, OSVČ, Moravská Třebová
Mgr. Ivo Švajner, speciální pedagog, Kladno
Mgr. Lucie Čechová, učitel, Praha
Helena Elmanová, důchodkyně, Mratín
Květa Bambasová, důchodce, Strakonice
František Bambas, důchodce, Strakonice
Jitka Kotková, asistentka, Plzeň
Ilona Pišťáková učitelka Třebíč
Miroslav Adámek, vedoucí nákupu, Karlovy Vary
Ing. Miloš Kotek, OSVČ, Plzeň
Dr. Josef Šebesta, důchodce, Český Krumlov
Eduard Sojka, vysokoškolský učitel, Ostrava
MUDr. Petr Havlík, chirurg. Praha
Josef Liďák, výtvarník, Hlučín
Milan Pechart, důchodce, Zahorčice - Boršov nad Vltavou
Mgr. Terézia Halčínová, učitelka, Bratislava
Josef Hanulík, sociální pracovník, Písečná
Miroslav Vasko, invalidní důchodce, Veselí nad Moravou
Barbora Gajdošová, hudebnice, Brno
Ing. Jan Naiser, programátor, Písařov
Stanislav Veselý, ředitel společnosti, Knínice
František Vacek, důchodce, Sloupnice
Ing. Bohdan Havlík, ekonom, Praha
Jan Grünfeld, dělník, Chudčice
Jiří Hárovník, důchodce, Vrané nad Vltavou
Taťána Perglerová, důchodce, Praha
Dušan Marik, údržbář, Tábor
Ivan Tichý, řidič kamionu, Dublin, Irsko
Vlad Cristea Valeš, podnikatel, Rosice u Brna
Pavel Hečl, správce farmy, Korákov - Týn nad Vltavou
Zdeněk Netolický, obchodní zástupce, Hlinsko
Hana Brdová, firma Náboženské předměty, Blatná
Ing. arch. Vlasta Zapotilová, architekt, Praha
Ladislav Kovařík, ostraha, Praha
Renáta Kovaříková, matka v domácnosti, Praha
Stanislav Durdis, invalidní důchodce, Praha
Jana Durdisová, pastorační asistentka, Praha
Lukáš Durdis, student teologická fakulta UK, Praha
Ondřej Durdis, student Střední průmyslová škola stavební, Praha
Jan Durdis, žák 8 třídy ZDŠ, Praha
Jan Hanuš, vývojář elektroniky, Pardubice
Tomáš Chlubna, Sales Engineer, Velké Meziříčí
Marek Žilinský, vedoucí výroby, Valašské Meziříčí
František Červenka, publicista, Kladno
Stanislav Brda, stavbyvedoucí, Bezdědovice
Antonín Minarský, konzultant, Karlovy Vary
Vladimír Opic, OSVČ, Rychvald
Viktor Suchochleb, technik, Praha
Josef Beneš, důchodce, Čkyně
Mgr. Vít Navrátil, důchodce, Krnov
Slavomír Randis, učitel hudby, Františkovy Lázně
Kristina Randisová, oděvářka, Františkovy Lázně
Vladimír Helsner, OSVČ, Ostrava Poruba
Dana Čačaná, důchodkyně, Krupka
Václav Martinec, vysokoškolský pedagog, Křižany – Žibřidice
Martina Zajícová, učitelka, Praha
Dušan Hovanec, ředitel společnosti, Nový Malín
Josef Maloušek, OSVČ, Oslavice
Lenka Maloušková, OSVČ, Oslavice
Evžena Janovská DiS, nutriční terapeutka, Praha
Jaroslav Neuman, OSVČ, Moravská Třebová
Jiří Ondráš, pracovník bezpečnostní agentury, Uherský Brod
Pavel Václavek, technik, Jasenice
Ing. Jan Krásenský, programátor, Bystřice u Benešova
Alfred Bobek, podnikatel Praha
Ivana Romero Husarová, průvodkyně, Praha
Mgr. Lucie Erbanová, Ph.D., podnikatelka, Břeclav
Pavel Hub, skladník, Frenštát pod Radhoštěm
Jana Bušová, zubní lékařka, Ivančice
Kateřina Šolcová, úřednice, Praha 10
Josef Babůrek, důchodce, Klatovy
Josef Filipčík, podnikatel, Praha 5
Kateřina Macková, pečovatelka, Nové Město nad Metují
Šimon Konečný, OSVČ, Machov
František Svoboda, důchodce, Lukavec u Pacova
JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola, právník a filozof, Babice u Uherského Hradiště
Marie Svobodová, důchodce, Lukavec u Pacova
Jiří Blahuta, dělník, Pražmo
Ing. Zdeněk Tulis, projektant, Radešín
Ladislav David Rejl, podnikatel, Ronov n. D.
Laura Čechová, zdravotní sestra, Ronov n. D.
Teodor Križka, básnik, šéfredaktor časopisu Kultúra, Bratislava
Roman Martínek, obuvník, Praha
Mgr.Alena Sobotková, důchodkyně, Praha 5
Jan Sobotka, důchodce, Praha 5
David Hibsch, grafik, Ostrava
Adam Kutnohorský, mistr ve stavebnictví, Kroměříž
Jindřich Popelka, elektrotechnik, Strání-Květná
Pavel Cigánek, hudebník, Praha
Petr Jasanský, sociální pracovník, Třeboň
Marika Jasanská, matka na rodičovské dovolené, Třeboň
Petra Krátká Ostravská, pracovnice úklidu, Kladno
Petr Pščolka, Praha, geodet
Marie Svobodová, důchodce, Lukavec u Pacova
Karel Sikora, Bystřice, strojvedoucí
Pavla Mrázková, vychovatelka, Vsetín
Romana Gigimovová, matka v domácnosti, Vedrovice
Petr Kaňok, administrativní pracovník, Frýdek-Místek
Petr Markvart, právník a obchodník, Praha
Jana Závišková, zdravotní sestra, Vémyslice
Josef Bína, právník v důchodu, Úhřetice
Bc. Marcel Hule, OSVČ, Třeboň
Jan Poláček, systémový administrátor, Praha
ThDr. Marek Krupica, Th.D., kněz a univerzitní pedagog, Litoměřice
Vítězslav Beran, elektromechanik, Hradec nad Moravicí
Mgr. Lukáš Krejčí, správce ŘS a IT, Prostějov
Bc. Dušan Pořízka, sociální pracovník, Prostějov
Pavel Balík, dispečer , Dešenice
Josef Dvořák , živnostník, Soběslav
Stanislava Jechová, důchodkyně, Praha
Vít Rudzan, dělník, Znojmo
Zdeňka Rumpelová, důchodkyně, Bohumín
MUDr. Tomáš Both, lékař, Opava
Karel Joudal, důchodce, Trutnov
Petr Dvořáček, důchodce, Bystřice nad Pernštejnem
Lucie Prášková, poradenství pro civilizační choroby, Tábor
Prof. PhDr. Petr Osolsobě, vysokoškolský učitel, Brno
Aleš Sedláček, výpravčí, Hranice
Ing. Miroslav Hrabovský, podnikatel, Ochoz u Brna
Marek Winogrodzki, manager, Havířov
Pavel Matušinský, inženýr, Ostrava
Pavla Průšová, (OSVČ) na RD, Křemže
Bc. Marie Remešová, zdravotní laborantka, Luže
Ing. Lenka Sýkorová, ekonom, Praha
Tomáš Říha, technik, České Budějovice
Kříž Bohumil důchodce Hradec nad Moravicí
Křížová Ludmila důchodkyně Hradec nad Moravicí
Dr. Dagmar Marchez, stomatolog, Moncontour, Francie
Karel Pavel Korbel, manažer, Praha
Josef Remeš, učitel, Hlinsko-Srní
Daniel Antoš, programátor, Roztoky
Jan Hanák, student, Vyškov na Moravě
Josef Vrána, řeholník - bohoslovec, Vítonice
Rolf Fleischhans, IT specialista, Praha
Lukáš Harcuba, učitel hudby, Semily
Marie Harcubová, důchodkyně, Semily
Vladimír Harcuba, důchodce, Semily
Jaroslava Sedláčková, zdravotnice, Praha
Jana Hamšíková, podnikatelka, Písečná u Jeseníku
Radek Hamšík, elektrikář, Písečná u Jeseníku
Miloslava Krejcarová, důchodkyně, Hradec Králové
Lukáš Bakeš, Vedoucí oddělení kvality, Podlažice
Václav Meloun, bankovní úředník, Praha
Martin Žalud, technik, Třinec
Jakub Valenta, novinář, Loučky
Jana Hormanová, studentka, Praha
Helena Hormanová, studentka, Praha
Tomáš Horman, student, Praha
MUDr. Pavel Remeš, lékař, Luže
Libor Rösner, novinář, Krnov
Ludmila Šatánková, důchodkyně, Střítež nad Labem
Petr Vilimovský, invalidní důchodce, Praha
Bc. David Kristian, strážník, Klecany
Ing. Martin Mastný, šlechtitel rostlin, Přibyslavice
Petr Gigimov, OSVČ, Vedrovice
Ing. Josef Spáčil, OSVČ, Přerov
Ing. Petr Dvořák, stavební technik, Mikulovice
Ing. Karel Korous, CSc., podnikatel, Liberec
Petr Klein, právník, Žebráky
Ing. Mgr. Jiří Hamouz, důchodce, Praha
Bc. Pavel Šimek, stavební technik, Náchod
MUDr. Petr Anděl, Ph.D., lékař, Ostrava
Jan Křivý, pracovník bezpečnostní agentury, Praha
Antonín Hurdálek, důchodce, Hronov
Jiří Bárta, důchodce, Praha 7
Pavel Kunert, úředník, Zábřeh
Jiří Matoušek, OSVČ, Praha 6
Ing. Jan Mičánek, římskokatolický kněz, Protivín
Ing. Jiří Bočan, Ph.D., fyzik, Praha
Ivan Havel, OSVČ, Dačice
Jasna Procházková, důchodce, Praha
Jana Růžičková, učitelka, Plzeň
Ing. Michal Blaško, Ph.D., manažer v cestovním ruchu, Jeseník
Lukáš Lhoťan, nakladatel a publicista, Pstruží
Ivan Tačinec, podnikatel, Praha 10
Marie Tarčincová, důchodkyně, Praha 10
Pavel Balík, Dešenice, dispečer
Petr Janoš, VŠ pedagog, Štětí
Emil Moravčík, živnostník, Ostrava-Poruba
Anna Moravčíková, důchodkyně, Ostrava-Poruba
Benedikt Vácha, Dělník, Nový Jičín
Ing. Jaroslav Martínek, důchodce, Říčany u Brna
Zdenka Martínková, důchodkyně, Říčany u Brna
Jiří Olšák, dělník, Holešov
David Jech, nezaměstnaný, Liberec
Hana Jechová, žena v domácnosti, Liberec
Jindřich Jech, student, Liberec
Ing. Pavel Přikryl, ředitel společnosti, Praha
Tomáš Filinger, daňový ředitel, Praha
Anna Přecechtělová, zdravotní sestra, Tasov
Lucie Cekotová, překladatelka, Zlín
Jitka Neubergová, malířka, Praha 6
Zdeněk Čechovský, restaurátor, Praha 5
Kateřina Obrtelová, zdravotní sestra, Rokytnice
Tomáš Řeháček, učitel, Roudnice nad Labem
Ludmila Řeháčková, zdravotní sestra, Roudnice nad Labem
Stanislav Novotný, podnikatel, Praha
Jana Kasanická, matka v domácnosti, Strakonice
Ing. Marie Jurečková Prokopovičová, obchodnice, Olomouc
Jarmila Kružíková, fyzioterapeut, Praha
Monika Vašíčková, mateřská dovolená, Písařov
Katarina Marettová, právnička, Bratislava
MUDr. Maria Stránská, lékařka, Olomouc
Eva Štěpánková, důchodce, Rychnov nad Kněžnou
Petr Tříska, řidič, Příbram
Michal Plass, geodet, Stonařov
Jitka Plassová, psycholožka, Stonařov
Jaroslav Masař, důchodce, Sokolnice
Jana Jílková, učitelka, Prostějov
Ing. Jiří Skácel, důchodce, Chrudim
Eva Pospíšilová, OSVČ/důchodce, Bruntál
Václav Mareček, živnostník, Nedakonice
Jan Branich, montér, Ostrava - Výškovice
Jaroslava Škrabálková, úřednice, Lužice u Hodonína
Marie Vránová, vedoucí příjmu zakázek, Znojmo
Ing. Libor David, strojní inženýr, Opava,
JUDr. Karel Hais, právník, Hořice
Dagmar Machainová, adm. pracovnice, Bohuslavice
Vojtěch Cekota, novinář, Zlín
Oldřich Tomčík, technik, Olomouc
Oldřich Šmákal, vedoucí firmy, Praha 8
Jiřina Kolbabová, úřednice, Hradec Králové
Jaroslav Peroutka, jednatel elektromontážní firmy, Chomutov
Dana Ester Samková, podnikatelka, Holešov
MgA. Stanislava Blažíčková, pedagog, Třeboň
P. Petr Rössler, kněz, Řeznovice
RNDr. Jindřiška Fikarová, důchodkyně-překladatelka, Praha
Jindřich Koudelka, důchodce, Kladno
Helena Marešová, výtvarnice, Kladno
Lenka Kašparová, projektový manager, Příbram
Tomáš Jirotka, analytik, Praha
Vladimír Gladkov, ekolog, Čáslav
Karolína Hronová, VŠ učitel, Praha-východ
Ivan Vágner, vysokoškolský profesor, Brno
Jiří Zbořil, ekozemědělec, Hradisko
Jiří Mrázek, důchodce, Praha
Jaroslav Kronus - bezpečnostní pracovník, Kolín
Jana Mičánková, důchodkyně, Chotoviny
Jan Mičánek, důchodce, Chotoviny
Rostislav Švec ml., živnostník, Havlíčkův Brod
Hana Jansová, učitelka mateřské školy, Havlíčkův Brod
Marie Rumlová, důchodkyně, Čáslav
Irena Babůrková, v domácnosti, Ostřetice
Pavel Dlabal, správce lesního majetku,Vejprnice
Zdeněk Praizler, účetní, Kladno
Karel Burian, student, Olomouc
Mgr. Eva Lopourová, učitelka, Brno
Jiří Burian, student, Troubky
Markéta Malcová, OSVČ, Praha
Zbyněk Passer, podnikatel, Praha 9
Anežka Stehlíková, na mateřské dovolené, Karlín u Čejče
Pavel Stehlík, varhanář, Hodonín
Mgr. Josef Bartončík, advokát, Brno
Ing. Ivana Ryšková, učitelka, Malenovice
Jan Neužil, programátor, Komárov
ing. Bohuslav Král, důchodce, Poděbrady
Martin Hořínek, vývoj a správa IT, Zlín
Stanislav Musil, technik, Horní Libchava.
Jiří Mrowiec, svářeč, Písečná
Miroslav Remišovský, projektant, Karlovy Vary
Mgr. Ludmila Horníková, učitelka, Seč
Petra Malenová marketingový zástupce, Brno
Jan Čáka, hoteliér, Příbram
Martin, Skala, montér, Hubálov
Irena Bajzová, důchodce, Neveklov
Josef Buriánek, důchodce, Lochovice
Hana Fialová, účetní, České Budějovice
Pavla Semerádová, učitelka, Praha
František Semerád, technik, Praha
Marta Ondroušková, zdravotní sestra, Libňatov
Miroslav Melduška, tesař, Nezamyslice
Terezie Meldušková, pečující matka dříve zdravotní sestra, Nezamyslice
Ing. Alois Bartončík, důchodce, Kroměříž
JUDr. Josef Bartončík, důchodce, Rajhrad
Eva Vondráčková, pracovní terapeut, Brno
Šárka Musilová, péče o dítě, Vladislav
Adam Bartoň, Brand Manager, Vysoké nad Jizerou
Lucie Kluzáčková, matka na rodičovské dovolené, Děčín
Metoděj Richard Špiřík OSBMr., Th.D., duchovní, Havířov
Sylva Bernardová, důchodkyně, Jihlava,
Eduard Bernard, důchodce, Jihlava,
Bohumil Šourek, invalidní důchodce, Praha 4
Jaromír Flášar, stavební technik, Mutěnice
Ing. Mgr. Jaroslav Hnátek, důchodce, Praha
Julius Iskra, dělník, Blažovice
Petr Klobouk, dělník, Jablonec nad nisou
PhDr. Petr Klobouk, státní zaměstnanec, Liberec
Anna Vaňková, zdravotní sestra DP, Brno
Tomáš Navrátil, mechanik - seřizovač, Loučka
PhDr. Efrem Jindráček, PhD., řeholní kněz a filosof, Praha
Robert Zeman, učitel, Starovičky
Martin Lexa, učitel, Polná
Miluše Obůrková, zdravotní sestra, Brno
Ing. Ondřej Lipka, konstruktér, Otice
Zuzana Křížová, matka na rodičovské dovolené, Brno
Jiří Novák,nástrojař,Bítovčice
MUDr.Olga Jurčenková, internista, Praha
Josef Juřička, technik jakosti, Brno
Zdeněk Pišťák, strojní zámečník, Třebíč
Štěpánka Mrowiecová, důchodce, Písečná
Pavel Braniš, technik, Praha 13
Helena Pfefferová, důchodkyně, Brno
Pavel Pfeffer, důchodce, Brno
Milan Krejčí, řidič, Brno
Peter Neupauer, důchodce, Hranice
Milan Gross,  důchodce, Ivančice
Antonín Doseděl, OSVČ, Přemyslovice
Ing. Rostislav Lang, učitel, Brno
Ing Dana Langová, jednatelka firmy, Brno
Libuše Bělousová, středoškolská učitelka v důchodě, Brno
Ing. Petr Bělousov, důchodce, Brno
MUDr. Blanka Šaňková, důchodkyně, Široká Niva
Ing. Jaroslava Čermáková, OSVČ - ekonom, Ostrava - Mariánské Hory
Cyril Kubánek, katolický kněz, Zlonice
Ivana Krejčí, referentka, Brno
Zborovský František, podnikatel, Vrbice
Jaromír Jandl, zdravotní bratr, Ostrava
Ing. Stepan Papacek, Ph.D., vědec, Třeboň
Petr Vorba, informatik, Svitavy
Michal Bednář, přírodovědný analytik – diagnostik, Litava
Eliška Šebková, důchodkyně, Rokycany
Tomáš Hladík, prodejce, Praha
David Mastík, živnostník, Červený Kostelec
Marie Holcová, důchodce, Třeboň
Jana Vorlíčková, obch.zástupce, Praha 7
František Tvrdoň, důchodce, Kunovice
Prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc., vysokoškolský učitel, Brno
Petra Krejčí, prodavačka, Přemyslovice
MUDr. Petr Havlík, chirurg ,Praha 5,
Ing. Petr Hlaváček, vývojář v elektrotechnice,Nový Hrádek
Martin Šuly, vedoucí kontroly kvality, Krnov
JUDr. Petra Kolajová, právník, Praha
Roman Lutz, technik, Týnec nad Sázavou
Kalikratis Filipidis, OSVČ, Doubek
Ludmila Tvrdoňová, pracující důchodce, Uherské Hradiště
P. Vavřinec Černý, katolický kněz, Tučapy
Marie Neumannová, bytový architekt, Horní Loučky
Blanka Hrabětová, důchodkyně, Hostouň u Prahy
Blanka Vozárová, sanitářka, Hostouň u Prahy
Bc. Zdenka Broumská, úřednice, Ústí nad Labem
Jiří Bahounek katolický duchovní, Brno
Martin Brachtl, úředník, Praha-západ
Bc. Alena Michalčíková, OSVČ, Frýdek-Místek
Mgr. Roman Michalčík, technik, Frýdek-Místek
Ing. Jana Podsedníková, důchodkyně, Brno
František Chovanec, analytik, Rokytnice
Ludmila Půlkrábková, ošetřovatelka, Ostrava-Nová Bělá
Jarmila Půlkrábková, invalidní důchodkyně, Ostrava-Nová Bělá
Miroslav Půlkrábek, technik, Ostrava-Nová Bělá
Karel Kudělka, důchodce, Ostrava-Nová Bělá
Miloš Vaněk, technik, Praha
Ladislav Grünfeld, důchodce, Brno
Hana Nedělková, zdravotní sestra, Žďár nad Sázavou
Ing. Jan Trunečka, konstruktér, Moravská Třebová
Mgr. Lenka Trunečková, důchodkyně, Moravská Třebová
Renáta Mikší, DiS, zdravotní sestra, Polná
Petr Jáchim, technik, Sušice
Zdeněk Jurčík, sportovní reportér, Kroměříž
Ing. Hana Minaříková, hlavní účetní, Ostrava
MUDr. Bartloměj Bundas, lékař v důchodu, Vsetín,
Jaroslav Sojka, vysokoškolský učitel, Hrabyně
Martin Prokop, jednatel společnosti, Karlovy Vary
Marcela Zbořilová, vychovatelka, Police nad Metují
Alena Chalupová, úřednice, Plzeň
Ing. Jiří M. Fuchs, OSVČ, Most
Ing. Jozef Kollár, informatik, Bratislava
Ing. Jindřiška Stará, OSVČ, Liberec
Eva Kousalová, technicko-hospodářský pracovník, Polná
Jiří Tulach, důchodce, Ruda nad Moravou
Jan Breník, důchdce a stálý jáhen, Ostrava
MDDr. Jan Zajíček, zubní lékař, Slatina
Marie Hlaváčková, důchodkyně, Boršice
Jiřina Plevová, důchodkyně, Zlechov
Ing. Jan Mičánek, důchodce, Brno
Eva Baniová, sociální pracovnice, Uherský Brod
Roman Brom, technik, Písek
Šárka Lesná, učitelka, Klatovy
Erika Došková, administrativní pracovník, Praha 5
Libor Mahdal, truhlář, Sulimov
Ivana Švecová, v domácnosti, Havlíčkův Brod
Eva Čápová, v domácnosti, Bratronice
Marie Nováková, invalidní důchodce, Opatovice
Romana Ficová, zdravotní sestra, Brno
Filip Procházka student, Stražisko – Růžov
Josef Švec, OSVČ, Havlíčkův Brod
Jan Uhlíř, strojní zámečník, Vacov
Jiří Steiner, dělník, Tovačov
Marie Fianová, důchodkyně, Ostrava
Jana Kotolanová, účetní, Lysice
Mgr. Irena Šerá, matka na rodičovské dovolené, Študlov
Mgr. David Prentis, důchodce, Kladno
Michaela Prentisová, důchodkyně, Kladno
Edita Svobodová, zdravotní sestra, Brno
Jan Skácel, servisní technik, Ostrava
JUDr. Isabella Slavíčková, právnička, Praha
Miroslav Tuček, důchodce, Bobrůvka
Aleš Khol, živnostník, Hostivice
Marie Kašíková, matka na rodičovské dovolené, Záborná
Ing. Jaromír Niedoba, technik, Jablunkov
Luděk Solný, voják v záloze, Opava
Jakub Moravčík, programátor, Ostrava
Jakub Zatloukal, student VŠ, Budišov nad Budišovkou
Ilona Křikavová, vychovatelka, Jihlava
Marie Anne Hlaváčková, operátorka, Praha 7
Libor Hlaváček, zdravotnický záchranář, Praha 7
Karel Svoboda, důchodce, Třebíč
Mgr. Roman Kopečný, vrchní puncovní inspektor, Praha
Ing. Pavel Dosoudil, důchodce, Přerov
Marta Dosoudilová, důchodkyně, Přerov
Ing. Dobromil Rychetský, důchodce, Brno
Pavlína Štrosová, zvukař a osvětlovač, Praha 4
Marie Filková, Školnice, Ústí nad Orlicí,
Martin Šída, strážník, Turnov
Pavel Kašík, dispečink výroby, Záborná
Ing. Radek Rychtařík, OSVČ, Mnichovo Hradiště
Jana Kašíková, učitelka, Police
Miroslav Kašík, výpravčí, Police
Jeroným Klimeš, psycholog, Újezd nad Lesy
Rostislav Švec, živnostník, Havlíčkův Brod
Marie Hanusová, důchodkyně, Havlíčkův Brod
PhDr. Štěpán M. Filip, Th.D., řeholní kněz a teolog, Olomouc
Jana Gilbersova, lektorka češtiny a nizozemštiny, Pardubice
Regina Gembalová, vedoucí logistiky, Třinec
Iva Malousková, kuchařka, Velké Meziříčí
Josef Kotek, důchodce, Olomouc
Ing. Lukáš Žilinský, projektant, Valašské Meziříčí
Ing. Jiří Kratochvíl, manažer, Vranov u Brna
Hana Kratochvílová, asistentka pedagoga, Vranov u Brna
Anežka Kratochvílová, studentka střední školy, Vranov u Brna
Zbyněk Mikoláš, realitní makléř, Praha
Mgr. Tibor A. Brečka, kněz CČSH a vysokoškolský pedagog, Tábor
Jana Novotná, důchodkyně, Vranov u Brna
Ing. Pavel Novotný, CSc, důchodce, Vranov u Brna
Milada Pospíšilová, důchodkyně, Adamov
Jiří Steiner, dělník, Tovačov
Ing. Vladimír Sekyra, IT specialista, Netolice
Mgr. Květa Sekyrová, nezaměstnaná matka po RD, Netolice
Roman Douda, živnostník a akolyta, Kostelní Radouň
Bc. Eva Břicháčková, sociální pracovnice, Kladno
Jan Dont, důchodce, Praha
Libor Čmiel, OSVČ, Lysá nad Labem
Vilém Kubiena, technik, Havířov-Podlesí
Luděk Tondr, správce IT, Břeclav
Jan Řehoř, tester SW, Neveklov
Hana Kučerová, invalidní důchodkyně,Brno
Jan Uhlíř, strojní zámečník, Vacov
Jana Kežlínková, dělnice, Blažovice
Miroslava Voženílková, důchodkyně, Pardubice
Karel Voženílek, důchodce, Pardubice
Miroslav Kučera, důchodce, Hradec Králové
Hana Trojovská, důchodkyně, Hradec Králové
Anna Živčáková, důchodkyně, Hradec Králové
Zdena Kozelková, důchodkyně, Brno
Michal Bacovský, technik, Praha
Ing. Ivo Lorenc, technický manažer, Hlubočky
Miloš Malec, konstruktér, Čejkovice
Bc. Terezie Vančurová, studentka, Valašské Meziříčí
Oldřich Minář, dělník, Děčín
Miluše Žváková, účetní, Brno
Jaroslav Žvák, živnostník, Brno
Hana Dojcsánová, účetní, Ostrava
Marek Novotný, pracovník IT, Vranov
Alena Kurková, grafička, Brno
Oto Jurnečka, pracovník IT, Praha 2
Lumír Brabec, projektant, Praha 10
Jitka Malcová, důchodkyně, Velká Bíteš
Vlastimil Kašpar, stavební technik, Praha 3
Karel Halama, systémový inženýr, Praha 6
Jarmila Pospíšilová, terapeut, Veselí nad Moravou
Lucie Cigánková, administrativní pracovnice, Dolní Třebonín
Radomír Geryk ml., dělník, Přerov
Ing. Martina Vodičková, medical underwriter,  Velká Bíteš
Lidmila Bohovicová, podnikatelka, Pardubice
Ing. Jaroslav Pospíšil, úředník, Veselí nad Moravou
MUDr. František Páša, lékař, Praha
Lukáš Tichý, stavební technik, Praha
Zdeňka Svobodová, účetní, Ostrov u Macochy
Jiří Patterman, důchodce, Klášterec
Mgr. Pavel Reumann, jáhen, Praha 10
Ing. Jiří Janouškovec, manažer, Buštěhrad
Lenka Němečková, důchodkyně, Čelákovice
Tomáš Eybl, dělník, Ostrava-Poruba
Táňa Tomková, důchodkyně, České Budějovice
Stanislav Šerý, OSVČ, Študlov
Jiří Floder, OSVČ, Dolní Dobrouč
Blanka Floderová, pracovnice přímé péče, Dolní Dobrouč
Jaroslav Kubíček, řezník, Nekoř
Mgr. Eva Pechoušová, učitelka, Praha 5
Dana Skalická, uklízečka, Pastviny
Pavel Skalický, student, Pastviny
Jan Švehlák, inženýr kvality, Praha
Petr Švarc, grafik, Praha 5
Milan Flodr, technik, Praha
Jaromír Faltýnek, strážný, Blažovice
Ludmila Anežka Kašparová, redaktorka, Praha
Ing. Cimburková Marcela, ekonom,  Skuteč
MUDr. Josef Cimburek, Stomatolog ,Skuteč
Ing. Daniel Kabatnik, podnikatel, Kynšperk nad Ohří
Tomáš Váca, obchodník, Žďár nad Sázavou
Vladimír Vlček, programátor, Košice
Jan Křikava, mistr montážní linky, Jihlava
Dušan Erlebach, podnikatel, Kuks
Luboš Vondrášek, soukromník, Holoubkov
Markéta Tomečková, úřednice, Olomouc
Ivo Filek, skladník, Ústí nad Orlicí
Kateřina Filková, studentka církevní konzervatoře, Ústí nad Orlicí
Ing. Marie Boehmová, důchodkyně, Šlapanice u Brna
Marie Karlická, důchodkyně, Praha
Štěpán Začal, údržbář, Petrovice
Marie Filková, školnice, Ústí nad orlicí 
Ivan Ploc, důchodce, Praha
Dominika Laštovková, manažerka v reklamě, Praha
Hans Hillman, IT specialista, České Budějovice
Martin Loučka, dělník, Brno
Ing. Irena Novotná, inženýrka, Vranov u Brna
Mgr. Petr Dvořák, PhD., filozof, Brno
RNDr. Aleš Marek, vedoucí výrobního úseku, Brno
Mgr. Miroslava Prchalová, speciální pedagog, Jihlava
Milan Sláma, ředitel a jednatel společnosti, Hradec Králové
Klára Kořístková, marketingový specialista, Chrudim
Tomáš Hovorka, recepční, Praha 12
Lenka Rambousková, učitelka, Jihlava
Liboslav Paldus, železničář, Rokytnice
Robert Troška, podnikatel, Praha
Vojtěch Urbančík, redaktor, Bzenec
Liduše Pokorná, důchodkyně, Štáblovice
Antonín Petrásek, soukromý učitel matematiky, Bořetice
Antonín Pokorný, důchodce, Štáblovice
Karolína Floderová, studentka Střední zdravotnické školy, Dolní Dobrouč
Jaroslav  Tmej, důchodce, Lidice
Monika Ulrychová, administrativní pracovnice, Nová Paka
Lubomír Řeháček, manažer, Votice
Filip Böhm, pracovník v sociálních službách, Klatovy
Ing. Pavel Kuželka, stavitel, Hvězdonice
Ing. Jaromír Smrček, důchodce, Krnov
Mgr. Petr Tulis, právník, Chrudim
Eva Pasáčková, překladatelka, Brno
Dominik Kousal, student, Polná
Michal Prokop, skladník, Praha
Jarmila Hladká, technik, Sokolov
Jiří P. Pešek - pedagog, ex-diplomat, Praha
Petr Svoboda, pracující důchodce, Strančice
Ing. Jiří Juřenčák, stavební technik, Brno
Zděnek Karásek, důchodce, Hronov
Ing. Josef Zima, důchodce, Hronov
Pavel Benda, údržbář a rolník, Vrchotovy Janovice
Marta Bechyňová, učitelka na gymnáziu,Vlašim
Ing. Jaromír Bastl, živnostník, Moravské Budějovice
Ing. Jiří Machačík, stavební inženýr, Olomouc
Bc. Anna Burianová, pracovník v sociálních službách, Liberec
Viktor Duda, živnostník, Doloplazy
Vladimír Cenker, grafik, Doloplazy
Michal Drábek, vysokoškolský učitel, Praha
Mgr. Martina Sedlářová, učitelka, Habartice
Vítězslav Nováček, důchodce, Hajany
Kamil Šolc, pracovník v pojišťovnictví, Praha 10
Jiří Genrt, úředník, Hronov
Václav Ježek, dělník, České Budějovice
Herbert Fuchs, důchodce, Teplice v Čechách
Josef Maděra, důchodce, Polička
Květa Krugerová, servírka, Libá
Pavel Fischer, dělník, Brno
Andrea Fischerová, úřednice, Brno
RNDr. Mgr. Antonín Malach, důchodce, Třebíč
Pavel Vachek, technik, Praha 10
Ing. Jiří Kučera, CSc, vědecký pracovník (biochemik), Praha
Ing. Jan Vít, důchodce, Zlín
Milan Michal Babuka, Odborný poradce, Otvovice
Michaela Auerová, psycholožka, Horní Beřkovice
Petr Trombik, důchodce, Praha 9
Ing. Emilie Zichová, tajemnice, Brno
Pepa Nos, písničkář, Kutná Hora
Petr Tomšík, živnostník, Česká Lípa
Růžena Flodrová, knihovnice, Praha
Zdeňka Burgertová, terapeut, Ostrava
Anna Cigánková, důchodkyně, Český Krumlov
Michaela Klimešová, v domácnosti, Praha
František Cigánek, důchodce, Český Krumlov
Daniel Karpov, student, Rakvice
Rostislav Horáček, důchodce, Rakvice
Miroslava Karpová, v domácnosti, Rakvice
Ivana Cenkerová, asistentka pedagoga, Doloplazy
Mojmír Knoll, technik, Frýdek-Místek
Jakub Nejdl, student, Kdyně
Ing. Pavel Černý, důchodce, Brno
Dagmar Vaněčková, invalidní důchodce, Karlovy Vary
Vojtěch Halva, důchodce, Kněževes
Milena Brázdilová, učitelka, Třebenice
Jakub Procházka, grafik, Praha 6
Ladislav Pavlas, dělník, Lanškroun
Josef Knotek, živnostník, Lysice
Petr Novotný, dělník, Olomouc
Tomáš Jordánek, OSVČ, Znojmo
Ing. Igor Vychopeň, geodet, Šumperk
Zdeněk Dokládal, důchodce, Brno
Hana Dokládalová, důchodkyně, Brno
Ing. Pavel Tyc, projektant, Blučina
Josef Tulis, služby v zemědělství, Dlouhé
Jaroslav Kubíček, důchodce, Brno
Zdeněk Groulík, zdravotní bratr, Praha 6
Martin Bednařík, student, Cheb
Ing. Jiří Hudera, daňový poradce, Světlá nad Sázavou
Ludmila Flesarová, prodavačka, Záborná
Pavel Todorov, OSVČ, Praha 4
Ivana Pintnerová, podnikatelka, Hradec Králové
Pavol Hlôška, učitel (OSVČ), Nové Město nad Metují
Tomáš Raška, bankovní úředník, Hradec Králové
Jaroslav Škvor, důchodce, Čerčany
Martina Střílková, účetní, Hlubočec
RNDr. Božena Macešková, CSc., farmaceut, Letohrad
Bořek Lacina, elektromechanik, Rožnov pod Radhoštěm
Ondřej Lohnickij, Software Engineer, Praha
Václav Harmáček, učitel a hudebník, Praha
Anežka Netolická, důchodkyně, Pardubice
Miroslav Navrátil, zedník, Dačice
Miroslav Foldyna, důchodce, Ostrava
Jan Brázda, řidič, Česká Lípa
Iva Fraňková, zástupce mistra, Zbýšov
Kamila Kaderková, konzultant, Knínice
Helena Kocůrková, učitelka, Rájec–Jestřebí
Karel Kocůrek, učitel-hudebník, Rapotín
Simona Petříková, hygienik, Hronov
Bc. Michaela Kuncová, správní referent, Polná
Petr Roubal, nezaměstnaný, Třebenice
Jan Štěpka, administrativní pracovník, České Budějovice
Anna Pištěková, ošetřovatelka, Paskov
Jiří Novotný, zootechnik, Mořkov
František Vašíček, soukromý zemědělec, Cetkovice
Eva Jakešová, důchodkyně, České Budějovice
Milena Lea Sedláčková, důchodkyně, Tábor
Ing. Bedřich Novotný, technik, České Budějovice
Anna Blechová, důchodkyně, Bratislava
Bc. Ivana Vlasáková, důchodkyně, Jindřichův Hradec
MUDr. Miroslav Vlasák, lékař, Jindřichův Hradec
Klára Mašatová, pedagog, Praha
Jiří Peš, invalidní důchodce, Ochoz u Brna
Mgr. Pavel Kolář, OSVČ, Brno
Jitka Kubátová, invalidní důchodkyně, Plzeň
Jarmila Makovcová, důchodkyně, České Budějovice
Pavel Richtar, učitel, Ostrava
Patrik Matyášek, advokát, Brno
Ing. Božena Heimlichová, důchodkyně, Třebíč
PhDr. František Krejča, etnograf, Křemže
Oldřich Drtil, IT administrátor - důchodce, Mladeč
RNDr. Miroslava Suchomelová, důchodkyně, Brno
Mario Vlček, soukromník, Praha 4
JUDr. Bohuslav Maxa, důchodce, Praha
Olga Horáková, invalidní důchodce, Velké Přílepy - Praha západ
Ing. Jan Střelka, důchodce, Praha
Míla Foltýnová, mzdová účetní, Bransouze
Ludmila Fišová, důchodkyně, Brno
Ing. Vlastimil Jírů, OSVČ, hudebník a učitel, Praha 10
Martina Kolářová, účetní, Brno
Hana Závodská, asistentka, Brno
Ladislav Malý, důchodce, Praha 6
Jan Svoboda, zdravotník, Břeclav
Robert Luknár, živnostník, Cork (Irsko)
Jan Šimek, důchodce, Karlík
Martina Tycová, na mateřské dovolené, Blučina
P. Miroslav Ševiola, římskokatolický kněz, Vítkov
Mgr. Vladimír Bartoš, důchodce, Rosice
Thdr. Jan Schwarz, pastor, Třebíč
Alena Smejkalová, ekonomka, Čáslav
Ludvík Kratochvíl, důchodce, Třebíč
Ladislav Jiránek, elektrotechnik, Bechyně
Ing. Ladislav Sedlák, důchodce , Praha 7
Marta Peroutková, ekonom, Praha
Olga Dvořáková, důchodce, Brno
Bohuslav Hofman, vodohospodář, Praha l
Jana Loucká, důchodkyně, Praha 1
Mgr. Ferdinand Peroutka, novinář, důchodce, Praha
Marie Hofmanová, důchodkyně, Praha 1
PhDr. Horymír Kryštof Junek, pilot - důchodce, Praha
Jan Peroutka, manažer, Praha
Josef Frank, důchodce, Brno
Ing. Libor Bezděk, důchodce, Vimperk
Anna Šilingrová, zootechnička, Měčín
Marie Přecechtělová, důchodkyně, Kojetín
Ing. Eliška Žilková, ekonomka, Praha
Zdeněk Janků, důchodce, Šumperk
Inka Melzerová, poradce marketingu, Olomouc
Marie Ondřichová, na mateřské dovolené, Velešín
Hana Kovaříková, realitní makléřka, Praha
RNDr. Vratislav Kolinský, obchodní manažer, Mnichovo Hradiště
Petr Konečný, advokát, Olomouc
Jitka Zmeková, operátorka zákaznické linky, Kolín
Jarmila Stehlíková, ortoptista, Brno
Radim Ucháč, OSVČ, Praha
Doc. Ing. Karel Kavalec, CSc., důchodce, Slaný
Ing. Ludmila Kavalcová, CSc., důchodkyně, Slaný
Ludmila Tušková, důchodkyně, Plzeň
Jiří Tušek, důchodce, Plzeň
Ing. Vladimír Valachovič, IT specialista, Uničov
Barbora Kubánková, v domácnosti, Praha
Mgr. Vít Kubánek, učitel na gymnáziu, Praha
Marie Löwová, OSVČ, Žihle
Bohuslav Tucek, důchodce, Bobrůvka
Jiří Krejčí, elektromontér, Třebíč
Alexander Urban, konstruktér, Brno
Hana Peňázová, lékárník, Nový Malín
Pavel Palan, IT specialista, Poděbrady
Lenka Schneiderová, středoškolská učitelka, Plzeň
Marie Korpasová, studentka, Ostrava
Miroslav Kasík, podnikatel, Plzeň
MUDr. Věra Jelínková, pracovnice LD, mediátorka, Brno
Marta Navrátilová, důchodkyně, Brno
Richard Tůma, programátor, Praha
Štěpán Maliňák, obchodně technický specialista, Vsetín
Marek Žilinský, vedoucí výroby, Poličná
Peter Krajčovič, dělník, Kutná Hora
Ondřej Trčka, lékař, Bdeněves
Richard Vobrátil, řidič, Henderson, Nevada
Ing. Oldřich Stloukal, důchodce, Brno
Rostislav Letoš, programátor, Lovosice
Petr Týnavský, zástupce kastelána, Třeboň
Štěpán Mleziva, invalidní důchodce, Praha 8
Libor Martynek, logistik, Písek
Martin Andrés, IT adminstrátor, Prostějov
Hana Brdová, podnikatelka, Blatná
Zdeněk Pololáník, skladatel, varhaník, Ostrovačice
Ing. Martin Ptáček, programátor ŘS, Pardubice
Jan Procházka, strojník, Zastávka u Brna
Pavel Matula, důchodce, Luhačovice
Josef Švec, živnostník, Havlíčkův Brod
Petra Brožová, vedoucí marketingu, Rtyně v Podkrkonoší
Tomáš P. P. Hamet, písničkář, Plzeň
Irena Hametová, služebnice neužitečná, Plzeň
Václav Ježek, dělník, České Budějovice
Jana Sigmundová, lektorka, Líbeznice
Jaroslav Kronus, důchodce, Kolín